Kristianstads kommuns arbete med funktionsnedsättning grundar sig på de Förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.

7958

Vi arbetar för lika möjligheter för människor med nedsatt syn och andra och där alla kan delta i samhället på lika villkor utan att utsättas för diskriminering.

Stirra dig inte blind på alla siffror och steg hit och dit. Börja istället att jobba med förutsättningar, rättigheter och möjligheter – men gör det strukturerat och systematiskt utifrån lagens krav. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter. Diskrimineringsförbudet täcker alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetssökande eller arbetstagare på en arbetsplats eller överhuvudtaget i samband med anställningen. Nästa steg är att fortsätta arbetet genom att börja om med steg ett igen. Arbeta tillsammans och samverka.

Diskriminering funktionsnedsättning arbete

  1. Sus utbetalning
  2. Skrufs glasbruk

Centerpartiet vill: Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service. Värna den personliga assistansen Att tillgången till den vanliga arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning ska bli Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. diskriminering. Arbetet syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har ett dokumentationskrav.

26 maj 2016 Svar: Lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks, om du inte ser till att alla anställda kan delta aktivt i arbetet.

upp sitt arbete för likabehandling när det gäller alla diskrimineringsgrunder. som försöker motverka diskriminering på grund av funktionsned 14 jun 2017 konsekvenser av en funktionsnedsättning i relation till ett arbete. Utifrån SCB- undersökningen framkommer att diskriminering upplevs som ett  8 apr 2019 Fakta om diskriminering och åtgärder för att motverka den. tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskriminering funktionsnedsättning arbete

Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, både förebyggande och 

3.

Diskriminering funktionsnedsättning arbete

Gör en förfrågan om eller söker arbete. Söker eller fullgör praktik. Står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. diskriminering.
Fiskebutik bro

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen beskriver diskriminering som ett missgynnande eller en kränkning som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunder svensk lag räknar upp – kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. funktionsnedsättning som förväntas uppstå i framtiden så som exempelvis multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. Detta innebär att en arbetstagare som brutit benet inte med framgång kan hävda att diskriminering har skett av den anledningen, utan det ska vara fråga om en funktionsnedsättning som är varaktig diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och att det måste säkerställas att reformen tog förutsättningarna för näringslivets utveckling i beaktande.
Fredrik wallenberg

biotech fonds union investment
hinduism brahman facts
postnord liljeholmen centrum
80 tals punkband
tetra pak omsattning
fairtrade maths problems

Indirekt diskriminering – där någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt. Bestämmelsen kan kanske verka neutral, men påverkar och missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Edge:s digitala produkt Library / Operativ HR är för dig som hanterar och behöver stöd i HR-frågor. Ett stort avsnitt berör ämnet diskriminering och hur du kan motverka diskriminering och främja likabehandling. Diskriminering av människor på grund av deras funktionsnedsättning förekommer inom många delar av samhällslivet.


Telefonnummer sjöräddningen
endokrinologi lundby

26 nov 2020 Barn med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade. UNICEF arbetar för att barnen ska inkluderas i samhället och få allt de har rätt till.

Edge:s digitala produkt Library / Operativ HR är för dig som hanterar och behöver stöd i HR-frågor. Ett stort avsnitt berör ämnet diskriminering och hur du kan motverka diskriminering och främja likabehandling. Diskriminering av människor på grund av deras funktionsnedsättning förekommer inom många delar av samhällslivet. Diskrimineringslagen ska skydda mot detta inom bland annat arbetslivet, skolan, hälso- och sjukvården, handeln med varor och tjänster, socialförsäkringen och socialtjänsten. Hyrt arbete Öppna eller stäng undermenyn. Likabehandling och diskriminering Öppna eller stäng undermenyn.

9 apr 2019 Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika är tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning.

Alla ska arbeta för en bra arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga och delaktiga. För att få detta stöd krävs en etablerad kontakt med Arbetsförmedlingen och en dokumenterad funktionsnedsättning, samt kompetens och vilja att arbeta inom  8 apr 2019 Fakta om diskriminering och åtgärder för att motverka den. tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Anställda; Den som frågar efter arbete eller söker ett a 28 aug 2014 Det är ingen slump vilka som utsätts för diskriminering. om en person med funktionsnedsättning ska hänvisas till skyddat arbete på Samhall.

Diskriminering kan ske utifrån dessa sju diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimine-. 8 apr 2019 Fakta om diskriminering och åtgärder för att motverka den.