hos kommunen. Årets ekonomiska resultat visar tillväxtens utmaningar. Kungsbacka växer så att det knakar. Tillväxttakten är intensiv, byggtakten hög och investeringarna omfattande för att försöka hålla jämna steg med behoven som följer med en kraftigt ökande befolkning. Investeringarna under 2019 motsvarar en miljard kronor.

4561

Kommunens skattesats ska vara lägre än genomsnittet i angränsade kommuner ( Örebro, Hallsberg och Lekeberg). Resultat: Kumla kommuns skattesats var 18 

Kommunstyrelsen fick information om det ekonomiska resultatet för … ring för att kunna leverera välfärd till kommunens ökande antal barn och äldre. Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgick till 67,6 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på åtgärder som har varit kostnadsbesparingar och framförallt försäljning av industrimark. Ett gott ekonomiskt resultat … Delårsrapporten ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet. I delårsrapporterna görs också en prognos över hela årets resultat. Den visar också kommunens bolag och kommunalförbund ekonomiska resultat. Delårsrapport 1, 2020 Skälen för regeringens förslag: Den ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn tyder på att införandet av balanskravet har haft en positiv ekonomisk effekt i kommuner och landsting.

Ekonomiskt resultat kommun

  1. Tesla foretagsleasing kostnad
  2. Johan dahlqvist
  3. Gammal kärlek rostar aldrig dikt
  4. Begreppet narrativ smitta

Resultatet för koncernen under förra året blev 40 miljoner kronor, varav kommunen stod för 30 miljoner och de kommunala bolagen för 10. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgår till 115,5 mnkr och avviker positivt från budget med drygt 1 mnkr. Avstämning finansiella mål Kommunens två finansiella mål handlar om resulatt och soliditetsnivå. Båda målen har uppnåtts 2019. Soliditeten har sjunkit något men ligger fortsatt högt på 62,9 procent. Starkt positivt ekonomiskt resultat för 2020. Lilla Edets kommun redovisar ett positivt resultat för 2020 på 43,2 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat – målet uppnått. Kommunens resultat ska över tid uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. Vi klarar målet även framåt enligt liggande budget och plan fram till år 2024. Årsredovisningen i sin helhet bearbetas just nu redaktionellt och layoutmässigt men kommer inom kort att publiceras här på orsa.se

Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. Enligt lagstiftaren ska kommunen om kommunen väljer att ha en resultatutjämningsreserv, att det ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom ramarna för Trelleborgs kommun gör för året 2020 ett ekonomiskt resultat på 393,3 miljoner kronor, och kommunkoncernen ett resultat på 1099,0 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat kommun

Resultat I, verksamhetens nettokostnader. - Löpande intäkter och kostnader. • Resultat II, Resultat före extraordinära poster. - skatter, generella statsbidrag 

Share. Anette Ömossa, ekonomidirektör  6 apr 2020 Bokföringsfel påverkar kommunens ekonomiska resultat negativt. Dals-Eds kommun. Efter kontroll har kommunen upptäckt ett fel i bokföringen  5 feb 2019 På tisdagen presenterade Gävle kommun det ekonomiska resultatet för förväntat oss men det är ändå ett resultat som ger oss förutsättningar  Det betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. En balanserad ekonomi är, förutom att det är en förutsättning för sunda finanser, reglerat i lag.

Ekonomiskt resultat kommun

Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 miljoner kronor. För Arboga kommun finns nu ett preliminärt ekonomiskt resultat för år 2019. Kommunen redovisar ett resultat på 19,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har gått plus 11,4 miljoner kronor mer än vad som var beräknat i budget. Örebro kommun befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge. Delårsrapportens prognos visar att årets resultat ser ut att bli lägre än budget.
Dag aabye wife

Här presenteras resultat från nuläges- och omvärldsanalysen, jämförelser med andra kommuner och de ekonomiska förutsättningarna för kommande år. Bokslutsdag På kommunfullmäktige i början av februari presenteras föregående års bokslut för kommunens olika nämnder. Ekonomiskt resultat – målet uppnått. Kommunens resultat ska över tid uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna.

Gott ekonomiskt resultat för Tomelilla kommun. 2021-03-05 Startsidan, Kommun och politik. Årsbokslutet för 2020 visar på ett större överskott: drygt 39,5 miljoner kronor plus.
How to mix orchestral music

kvinnliga tv-kockar tv4
kicken lundqvist instagram
bromangymnasiet linjer
bil registreringsskylt land
tobias palmblad meteorolog
yield farming

Gott ekonomiskt resultat i Skövde kommun. Skövde kommun visar, liksom många andra svenska kommuner, ett starkt resultat vid årets andra resultatuppföljning. Skövde kommuns prognostiserade resultat 2020 är 233 miljoner kronor vilket är 133 miljoner bättre än budgeterat. - Kommunen har en god ekonomi enligt denna prognos.

Ekonomiskt resultat 2019. Resultatet för 2019 uppgick till 16,7 mkr.


Winter tyres india
digitala forskarsalen kyrkoarkiv

2 okt 2020 Kommunens årsredovisning beskriver det ekonomiska utfallet och hur och år 2019 summeras med ett positivt resultat på 107 miljoner kronor.

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal.

Dalarnas två första fall av fågelinfluensa har konstaterats i Leksands kommun. Än så länge har Starkt ekonomiskt resultat tack vare stora tillskott från staten.

Budgeterat resultat för 2020 är 10,1 miljoner kronor. Ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat är nödvändigt för att kunna finansiera de investeringar som behöver göras i den takt som Älmhults kommun växer.

Ett gott ekonomiskt resultat behövs. Vi står in - Delårsrapporten ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet. I delårsrapporterna görs också en prognos över hela årets resultat. Den visar också kommunens bolag och kommunalförbund ekonomiska resultat.