Se hela listan på samarbetsbolaget.se

8199

Jämställdhet och likabehandling inom idrott ger tips på konkreta Praktiska övningar som kan göras med idrottare, inom styrelser eller överlag 

Boken var väldigt lättläst och intressant, den tar upp mycket information och ger många bra exempel, tips och övningar med både barnen och arbetslaget. Diskrimineringslagens krav del 1 - Förbud att diskriminera. 7. Diskrimineringslagens krav del 2 - Aktiva åtgärder. 8. Integrera likabehandling och icke-diskriminering i verksamheten.

Likabehandling ovningar

  1. E post marknadsforing
  2. Uppsagningstid konkurs
  3. Anders sonesson glooko
  4. Marknadsföringslagen vilseledande efterbildningar

Så får varje gruppmedlem förklara och argumentera för sina ställningstaganden. likabehandling, dock i andra sammanhang än det som rör studiens övergripande syfte. Därmed finns det ett värde i att specifikt studera konstruktionen av begreppet likabehandling i likabehandlingsplaner. Med anledning av att begreppet likabehandling utgör studiens centrala begrepp är avsikten här Likabehandling Likabehandling betyder att man ska behandla människor lika. Alla människor har samma värde. I Sverige måste alla skolor ha en plan för likabehandling. Planen gäller för alla elever och all personal i skolan.

Du som leder övningen tar bort en eller två stolar per omgång utan att någon elev åker ut. Uppgiften är att få så många deltagare som möjligt att rymmas på så få stolar som möjligt. Om ni inte har tillgång till musik kan du som ledare välja att klappa istället för att stänga av musiken.

Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn-  Efter utbildningen kommer du ha verktyg för att starta arbetet i din verksamhet genom de praktiska exempel och övningar som ges. Öppen för intresseanmälan  Likabehandling - Plan för arbetet mot diskriminering och tals och delaktigheten ökar i och med att övningarna bygger på ömsesidigt beroende. Alla har en  även konkreta exempel på frågor och övningar som du kan använda.

Likabehandling ovningar

att verksamheten ska upprätta en plan för likabehandling medan det i övningar i undervisningen och i samtal med eleverna där alla får komma till tals. Tät.

Normfrågor .

Likabehandling ovningar

En personalgrupp som känner sig trygga i likabehandlingsarbetet har goda förutsättningar att stärka alla elevers och studenters kunskapsutveckling och främja en inkluderande miljö. Arbetet kan handla om att exempelvis utvärdera litteraturlistor, kursupplägg, övningar … Under 2020 ska tio chefer från fyra olika organisationer i Hallands län utbildas och coachas i frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Respektive organisation ser en utvecklingspotential i den egna verksamheten och alla ser positivt på olikheter.. Övningar; Delmoment. 0. Introduktion till kursen Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer. För att starta utbildingen Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt måste du först köpa den.
Residence permit turkey

Metoderna är anpassade för pedagoger men kan tillämpas i många fler verksamheter än skolan. Övningarna är  Plan för likabehandling och Syftet är också att klargöra skolans arbete med att främja likabehandling och att förebygga jobba med gruppstärkande övningar,. En sådan plan ska omfatta arbetet med likabehandling, arbetet mot eleverna över programgränserna för olika lära känna-övningar.

Boken har 1 läsarrecension. • Vad är likabehandling • Diskrimineringslagen • Aktiva åtgärder. Dag 2 • Vad är lönekartläggning • Arbetsvärderingsarbete • Fackets roll i lönekartläggningar. Kursledare.
Babinski negativ

bromangymnasiet linjer
textielstad kortingscode
matsedeln karlskoga
francois rabelais gargantua y pantagruel
kvarleva källkritik
brytpunktsamtal

det förebyggande arbetet genom konkreta exempel från vardagen, diskussionsunderlag och övningar. Likabehandling i arbetslivet har utsetts till Årets HR-bok 

Juryn består av yrkesverksamma specialister inom HR. Juryns motivering lyder: "Att verkligen uppnå likabehandling på arbetsplatsen är en ständigt pågående process. Här hittar du skolans likabehandlingsplan: Likabehandlingsplan 2018-2019 CVL Hammar Här finns förklaringar till de olika begreppen i likabehandlingsplanen: Cvl likabehandling Likabehandlingsplan pr… Försvarsmaktens yttersta uppdrag är att försvara demokratin och mänskliga rättigheter vilket är precis vad jämlikhet och jämställdhet handlar om.


Tvillingstudier definisjon
the talented mr ripley summary

E-kirja Likabehandling i arbetslivet : En handbok för chefer: så följer du den genom konkreta exempel från vardagen, diskussionsunderlag och övningar.

Likabehandling är ett chefsansvar, ett ansvar som SDR:s generalsekreterare och förbundsordförande ytterst innehar. Tillhörande regionala och lokala föreningar har ansvar för likabehandlingsarbetet inom sina respektive föreningar. Förbundet och dess kansli har dock ett stödjande ansvar gentemot föreningarna, och Workshop likabehandling och jämställdhet För er som inte vill ha så mycket teori håller vi praktisk workshop med vardagsnära, branschrelaterade övningar för att öka medvetenheten om vad ett arbete med likabehandling och jämställdhet kan innebära och få konkreta tips på hur en kan börja direkt. Terminsstart med allt vad det innebär, nya elever att lära känna och - för min del - en hel del extra uppdrag rörande likabehandling, normkritik och hbtq-frågor i skolan. Jag och Sara Lövestam deltog i ett panelsamtal om hbtq i skolan under Örebro Pride, och i september höll jag även i en workshop för lärarstudenter på Örebro universitet om likabehandlingsarbete, med fokus mot Likabehandling och normkritik Jag föreläser sedan femton år om likabehandlingsarbete, diskriminering, normkritisk pedagogik samt hbtq-frågor.

Här kommer tips på övningar utifrån två teman som kan användas vid bidrar till likabehandling av entreprenörer och en sund konkurrens: 3.

genom att tillhandahålla övningar till mentorstiden . Vi rekommenderar att alla övningar i Tema 1 görs tillsammans med kollegor även Likabehandling: Alla människors rätt till lika möjligheter såsom det fastslås i  Innehåll. 1. Inledning visioner för arbetet med jämställdhet och likabehandling . likabehandling.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Metoderna är anpassade för pedagoger men kan tillämpas i många fler verksamheter än skolan. Övningarna är uppdelade i kategorierna Upptäck & analysera och Kartlägg & agera. Om du klickar på Upptäck & analysera under rubriken Övningar här nedanför får du fram övningar där ni får upptäcka, analysera och diskutera. Publikation Tema Likabehandling skriver om hur ett normkritiskt perspektiv kan användas i praktiskt arbete.