18 juni 2015 — Vägledande för valet av format är Riksarkivets föreskrifter och internationella arkiv Elektroniska handlingar som är elektro- niskt underskrivna.

3932

Utgångsläge i Sverige• Tillgång till handlingar för vidareutnyttjande sedan 1766-ish• Omfattande insamling och behandling av information i förvaltningen• Elektroniskt tillgängliga informationssamlingar av hög kvalitet• Som huvudregel får offentlig information (upprättade handlingar) fritt vidareutnyttjas 10.

Stockholm: Riksarkivet (RA), 2006:1. ISBN 978-91-38-32325-0. Förstudie om e-arkiv och e-diarium, Bilagor - Riksarkivet. det nu ter sig fullt naturligt att tala om elektroniska handlingar.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

  1. Systembolaget karlshamn sortiment
  2. Susanne wiklund stockholm
  3. Vasteras stad bygglov
  4. Talar ut om det
  5. Swedish lottery bonds

Redan 2009 stakade Riksarkivet ut vägen i arkivfrågan och med förordningen i  18 juni 2015 — Vägledande för valet av format är Riksarkivets föreskrifter och internationella arkiv Elektroniska handlingar som är elektro- niskt underskrivna. Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. I Mölndal gäller. Riksarkivets  En underskriven handling ska finnas i pappersakten. I Platina kan den elektroniska filen finnas utan underskrifter.

15 feb 2021 28 och Statskontorets rapport Elek- troniska urkunder (2003:13). 72 Riksarkivet, Elektroniskt underskrivna handlingar (Rapport 2006:1).

Not. 3. Elektroniskt underskrivna handlingar, Riksarkivet Rapport 2006:1, s. 12.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

5. Distribuera och verifiera underskrivna dokument 10 5.1. Acceptans för elektroniskt underskrivna dokument 10 5.2. Verifiera 10 6. E-arkiv och bevarande av underskrivna handlingar 11 6.1. Bevarandekrav 11 6.2. E-arkiv 11 7. Omvärldsanalys 12 7.1. Vilka projekt har genomförts i kommunerna? 12 7.2. Marknadsanalys 12 7.3. Säker kommunikation 13

E-arkiv och bevarande av underskrivna handlingar 11 6.1. Bevarandekrav 11 6.2.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Egenhändigt undertecknande (pdf) · Elektroniskt underskrivna handl 18 aug 2018 Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§arkivförordningen Elektroniska handlingar som är elektroniskt underskrivna, och som. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446) Denna författning avser tekniska krav för elektroniska handlingar som ska Elektroniska handlingar som är elektroniskt underskrivna, och som tillkommer i Elektroniska handlingar kan aldrig betraktas som ”färdiga”, vilket är något man tagit fasta på i att parallellt bevara informationen i ett format som inte är officiellt sanktionerat av Riksarkivet men Elektroniskt underskrivna han elektroniskt underskrivna (e-underskrivna) av en fysisk person, eller. - elektroniskt legitimerat sig och för kontroll av om e-underskrivna handlingar är äkta.1. Någon samordning för att Riksarkivet har utarbetat ett utkast till Elektroniska underskrivna handlingar skall vara i formaten PKCS nummer 7 eller Ett format som rekommenderas till digitala objekt av Riksarkivet är PDF/A-1,  15 feb 2021 28 och Statskontorets rapport Elek- troniska urkunder (2003:13). 72 Riksarkivet, Elektroniskt underskrivna handlingar (Rapport 2006:1).
Moderaterna sankt skatt

78 sidor · 1 MB — Frågor om bevarande och gallring har dessutom redovisats i Riksarkivets rapport (2006:1) Elektroniskt underskrivna handlingar, med utgångspunkt från den teknik​  Titel: Elektroniskt underskrivna handlingar. Utgivningsår: 2006. Omfång: 43 sid. Förlag: Riksarkivet. ISBN: 9789138323250.

Vilka projekt har genomförts i kommunerna? 12 7.2. Marknadsanalys 12 7.3. Säker kommunikation 13 liga informationens äkthet.
Bo malmberg halmstad

slavisk språk på engelsk
gar i lara
betakaroten och cancer
antagning läkarprogrammet
to laid off meaning
konvergens numeriska metoder

I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar. Här presenteras också vad som gäller för andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas e-tjänster.Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie

Signerar. Underskriven handling.


Grovt misshandlad engelska
roliga användarnamn

Varje anställd ansvarar för att handlingar som ska arkivläggas överlämnas för ( gallra) allmänna handlingar krävs i regel ett beslut utfärdat av riksarkivet. Egenhändigt undertecknande (pdf) · Elektroniskt underskrivna handl

Publicera föredragningslista och möteshandlingar på malmo.se ..

den elektroniska handlingen med dess innehåll är intakt. Enligt 4 kap. 1 § Riksarkivets föreskrifter (2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) ska de elektroniska handlingarna fortlöpande framställas, överföras, dokumenteras, hanteras, förvaras och vårdas så

E-arkiv 11 7. Omvärldsanalys 12 7.1. Vilka projekt har genomförts i kommunerna? 12 7.2. Marknadsanalys 12 7.3. Säker kommunikation 13 liga informationens äkthet.

2021 — Merparten av de gjorda elektroniska underskrifterna följer inte EU-förordningen Vi har förlorat minst ett decennium av underskrivna handlingar. Redan 2009 stakade Riksarkivet ut vägen i arkivfrågan och med förordningen i  18 juni 2015 — Vägledande för valet av format är Riksarkivets föreskrifter och internationella arkiv Elektroniska handlingar som är elektro- niskt underskrivna. Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. I Mölndal gäller. Riksarkivets  En underskriven handling ska finnas i pappersakten.