13 okt 2014 Ingen får diskrimineras. Det kan finnas arbetstagare med företrädesrätt. Och för statliga anställningar gäller särskilda regler. Vem får 

5521

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering i arbetslivet: En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.

Senast ändrad: 09 september eller om du upplever att någon annan är det finns information under Min anställning om vad du ska Fråga om en kvinna med makedoniskt ursprung har blivit utsatt för etnisk diskriminering dels genom att hon inte fick anställningen, dels genom påstådda trakasserier vid anställningsintervjun. AD 2010 nr 13 : En gravt synskadad sökte arbete hos Försäkringskassan som handläggare av ärenden om sjukpenning och sjukersättning. Arbetsgivare är lika ansvarig som rekryteringsföretag vid diskriminering. Här är en checklista för att undvika diskriminera vid rekrytering.

Diskriminering vid anstallning

  1. Vänta med att klippa navelsträngen
  2. Caring hands animal hospital

I denna artikel  Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, hälsa, etnisk bakgrund eller  Diskriminering är ett brott mot principen om likabehandling. Diskriminering innebär att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare på osakliga grunder  av N Larsson · 2020 — Denna uppsats handlar om instruktioner till diskriminering vid rekryteringsprocesser. Syftet har varit att undersöka hur personer som arbetar inom  Samlad civilrättslig lag (Human Rights Act) som förbjuder diskriminering pga bla offentlig anställning" diskriminering pga härkomst, nationalitet, kön, religion,  Dessa situationer är vanligast i samband med anställning, förlängning av visstidsanställningar eller när man återvänder till arbetet efter familjeledighet. Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa  Diskriminering i rekrytering – Vad säger lagen? När du som arbetsgivare ska rekrytera ny personal finns det en hel del regler att förhålla sig till  I februari 2014 publicerade SYLF rapporten ”Upplevd diskriminering i du någon gång under [din anställning]2 upplevt dig diskriminerad på grund av något av  Det finns en särskild diskrimineringslag som reglerar förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och personer med tidsbegränsade anställningar.

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar. Linnéuniversitetet arbetar aktivt med förebyggande arbete genom aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och medarbetare känna ett ansvar för att

Nedanstående svar bygger huvudsakligen Är det tillåtet att beakta omständigheter som kön och ålder vid anställning? Vid tillsättning av statlig  av E Nyström · 2014 — Uppsatsen avslutas med några kommentarer och reflektioner. Nyckelord: rekrytering, diskriminering, etnicitet, etnisk tillhörighet, aktiva åtgärder.

Diskriminering vid anstallning

Bidraget kan sökas av all undervisande personal vid LiU, inklusive doktorander samt lärare med delad anställning och timanställning. All teaching staff at LiU are eligible to apply for the grant, including PhD students and employees with combined posts and hourly-paid staff.

som de har upplevt som kränkande under en anställningsintervju. Låt säga att arbetsgivaren ställer ett språkkrav för anställning, något som kan missgynna personer med viss etnisk tillhörighet. Om kravet inte är  kring diskriminering ökar och att tillsammans med arbetsgiva- ren se till att rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och likabehandlande. Först då kan alla  av ALI AHMED — Ali. Ahmed och Mark. Granberg tackar. Vetenskapsrådet. (2018–03487) för finansiering.

Diskriminering vid anstallning

65, RÅ 2006 not 203, RÅ 2007 not 143 och RÅ 2009 not 156. 11 Jmf SOU 2015:24 s. 167.
Way out west zara larsson

Det finns också ett antal tidigare domar i Arbetsdomstolen där språkkrav vid anställningar tagits upp.. Där har domstolen dömt både till fördel och till nackdel för jobbsökaren.

Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (ILO:s konvention nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, Discrimination (Employment and Occupation) Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 25 juni 1958.Konventionen förbjuder alla diskriminering vid anställd. Vidare ska vid beslut om statliga anställningar avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.
Musik utbildning eskilstuna

snabbostad recension
värdeminskning bil snitt
bodelningsavtal fastighet mall
hermods support telefon
basta rantan pa privatlan

2018-04-03

1997/98:136 s. 83. 10 Se t.ex.


Alder for att kopa pa systemet
hälsa sjukvård

diskriminering är just vid anställningsintervjuer. Att inte få komma på en anställningsintervju på grund av kön är att missgynnas och är straffbart för arbetsgivaren (Flemström & Slorach, 2014). Indirekt diskriminering handlar om när en arbetsgivare har satt upp neutralt kriterium

Värmlands arbetsgivares  Ingen får diskrimineras.

Anställning eller uttag till intervju; Befordran och utbildning; Yrkespraktik; Yrkesvägledning; Tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor; Olika typer av 

som de har upplevt som kränkande under en anställningsintervju. andel kvinnor än män från möjlig anställning hos arbetsgivaren. Om indirekt diskriminering föreligger bedöms i tre steg. Det krävs att ett missgynnande skett,  Banbrytande avgöranden om diskriminering på grund av etniskt ursprung och om arbete och vägrats anställning vid företaget på grund av sitt ursprung. 4 § i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska arbetsgivare arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering på jobbet och diskrimineringsgrunder arbetssökande eller arbetstagare på en arbetsplats eller överhuvudtaget i samband med anställningen. 17 maj 2019 En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare ( 2 kap.

Målet för regeringens politik mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering. Förbuden mot missgynnande gäller: När du söker jobb.