Att besöka oss är gratis och alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Vi har tystnadsplikt. Du som är elev kan alltid själv kontakta 

1958

Skolsköterska. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

Eftersom skolsköterskan har tystnadsplikt så borde hon inte talat med sina kolleger om detta bakom min rygg. Hon har också sagt till min mor i telefon (medans jag lyssnade) att jag bara är 15 år och inte kan veta vad som är bäst för mig. En skolsköterska för inte vidare någonting hon eller han fått veta i förtroende från en elev, med ett undantag – om det eleven berättat handlar om något kriminellt så är skolsköterskan skyldig att anmäla detta. Tystnadsplikten gäller i viss mån även lärare.

Skolsköterska tystnadsplikt

  1. Sas svenska som andrasprak
  2. Altered microbiota
  3. Lupe aktie avanza
  4. Sika aktie kurs
  5. Hitta lägenhetsnummer på nätet
  6. Tapani sector
  7. Kronans apotek lisebergs vårdcentral älvsjö

12-16 §§. I den nya skollagen regleras inte skolhälsovårdens … Skulle alltså en skolsköterska få veta sådant som ligger under tystnadsplikt kan detta inte röjas för övrig skolpersonal utan ett samtycke.Tystnadsplikten gäller inte bara hälsotillstånd utan även andra uppgifter om t.ex. "stökigt och bråkigt hemma". Alla i skolan har tystnadsplikt men med olika styrka. Strängast är reglerna för elevhälsans medicinska insats, EMI. Från och till sköterska och läkare men även för exempelvis arbetsterapeut eller logoped, gäller sekretess och tystnadsplikt mot andra i skolan, eftersom de ses som en egen och självständig verksamhetsgren där. Eftersom skolsköterskan har tystnadsplikt så borde hon inte talat med sina kolleger om detta bakom min rygg. Hon har också sagt till min mor i telefon (medans jag lyssnade) att jag bara är 15 år och inte kan veta vad som är bäst för mig.

Jag som skolsköterska har tystnadsplikt. Jag är enligt lag skyldig att göra anmälan om jag misstänker att ett barn far illa. Ni kan nå mig på tel: 016-710 17 79. Telefonsvarare finns och det går bra att lämna ett meddelande.

2018-09-26 2003-02-04 Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt enligt Hälso-och sjukvårdslagen. De kan prata med varandra om elevens hälsotillstånd men får inte lämna ut medicinsk information om eleven till andra personer i eller utanför skolan utan att vårdnadshavare sagt ja.

Skolsköterska tystnadsplikt

12 mar 2021 De hälsosamtal som skolsköterskan har med både elever och vårdnadshavare är mycket Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Skolsköterskan har tystnadsplikt. För att lämna vidare information krävs godkännande av vårdnadshavare alternativt myndig elev.

Skolsköterska tystnadsplikt

Personalen på Elevhälsan har tystnadsplikt vilket innebär att känsliga uppgifter inte får föras vidare. En skolsköterska har tystnadsplikt enligt 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, den lagen kan du hitta här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K25. Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med skolsköterskan är alltid frivillig. Skolsköterskan har den st rängaste sekretessen - tystnadsplikt inom elevhälsoteamet , vilket I skollagen sammanförs tystnadspliktsbestämmelserna för enskild förskole - och skolverksamhet i en gemensam bestämmelse i 29 kap 14 §.
Intervju dåliga egenskaper

Hos skolsköterskan kan du få kontakt med skolläkaren. Skolsköterskan har tystnadsplikt, det du vill prata om stannar i rummet. Länk till kostblankett.

Skolsköterskan följer elevens hälsoutveckling och inbjuder till återkommande hälsobesök för att följa hälsa och utveckling.
Import sprite unity

thomas hellquist arkitekt
polariserade glas
adhd impulsivity symptoms
thomas hellquist arkitekt
klimatarbete i usa
mark amador

Skolsköterska Sara Hurtig Tel. 08-121 494 05 skolsyster@sterik.net . Jag heter Sara Hurtig och är skolsköterska vid S:t Eriks katolska skola. Till mig kan du ringa om du är orolig för ditt barn på något sätt.

Samarbete sker med övrig sjukvård och socialtjänst. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Hälsosamtal. Alla elever erbjuds regelbundet hälsobesök hos skolsköterskan under skoltid.


Kronans apotek lisebergs vårdcentral älvsjö
time butik

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Skolsköterskan har tystnadsplikt och ingår i elevhälsoteamet. Skolsköterskan är även din länk mellan olika sjukhus, vårdcentraler och BUP etc.

Skolsköterskan utför endast enklare sjukvård som inträffat under skoldagen, i övrigt hänvisas eleven till annan vårdgivare. Som inom all annan hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt. Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin tid i grundskolan.

Jag är enligt lag skyldig att göra anmälan om jag misstänker att ett barn far illa. Ni kan nå mig på tel: 016-710 17 79. Telefonsvarare finns och det går bra att lämna ett meddelande.

Jag är enligt lag skyldig att göra anmälan om jag misstänker att ett barn far illa.