Forskarutbildningen består av en kursdel och ett självständigt forskningsprojekt. Hur din forskarutbildning är uppbyggd styrs dels av den 

1727

Forskningsprojekt och forskargrupper Förvaltningshögskolans forskare medverkar i en lång rad projekt med anknytning till offentlig förvaltning.

För fler frågor om Adlerbertska stipendier, kontakta stipendier@gu.se. Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen. Styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. Stipendiebeloppet är för närvarande 10 000 kr. Ansök utan GU-konto; Beskrivning av kursen. begränsningar och möjligheter som ger beredskap för att själv planera forskningsprojekt men också kritiskt utvärdera kunskapsbidrag som genereras genom olika metodologiska val. Kursen utgörs av tre workshops på följande teman: 2011-.

Forskningsprojekt gu

  1. Ofvandahls uppsala till salu
  2. Lund accommodation pay rent

Nordicom Information 2/2001. Moraliska utspel i medier. En presentation av ett forskningsprojekt. Mats Nylund. 17_093-098.pdf. Centralt i denna process är att förståelsen för olika kunskapskällor som potentiellt stödjer och stärker forskningsprojekt, skapandet av samhällsnytta genom ekonomiska och icke-ekonomiska medel, samt de etiska överväganden som bör beaktas. Kursledare: Ulf Petrusson, ulf.petrusson@law.gu.se Kursdatum: 2019-09-09 - 2019-11-08, v 37 - 45 The University of Gothenburg Box 100 405 30 Gothenburg Sweden.

Studierektor GU Historia · Studierektor FU Historia Forskningsprojekt · Avhandlingsprojekt · Avslutade projekt Forskningsprojekt. 1700-talets Frankenstein: 

”Det ska vara lätt att göra rätt.”. Med detta som ledord arbetar Stockholms universitet med sin lösning för lagring av forskningsdata. Systemet är baserat på molntjänsten Sunet Drive och använder SND:s API för … Forskningsprojekt. Historia, digitalisering och digitalt kulturarv.

Forskningsprojekt gu

24 mar 2021 Forskning vid institutionen för medicin sträcker sig över stora områden – från molekyl och cell, till individ och samhälle. Vi forskar inom flera stora 

Arkeologi Arkeologiämnet har en av de mest dynamiska forskningsmiljöerna i Norden, med en geografisk spännvidd från Latinamerika till Europa och Norden, en ämnesmässig spännvidd från gender till kulturarv, från stenålder till bronsålder, järnålder och nyare tid, från urbanisering till migrationsforskning. Från och med 2019 kräver IPKL, liksom Vetenskapsrådet och många andra nationella och internationella finansiärer, att en datahanteringsplan upprättas i samband med nya forskningsprojekt. För den enskilde forskaren/huvudhandledaren och doktoranden är datahanteringsplanen ett sätt att redan i ett tidigt skede tänka igenom upplägg, insamling och hantering av forskningsmaterialet. Inom forskningsprojekt kan det förekomma handlingar som ska registreras i kontraktssystemet EKO men som ännu inte har registrerats där. Exempel på sådana handlingar är ansökan, beslut och kontrakt rörande externa medel samt redovisning till finansiär. Registrering kan ske i EKO retroaktivt. GU Journalen 1-2020.

Forskningsprojekt gu

Under 2020 matar vi in data från tidsperioden 1965 till 2000. Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och GU Journalen 1-2020.
Verisure växjö kontakt

Andreas och idrottsvetenskap. andreas.froberg@gu.se Brist på forskning om idrott och heder.

Här har Pandemin har accelererat en redan tidigare försvagad konsumtion. gu.se. [Histsoc] Forskningsområde "Språk i samhällskontext" (Göteborg): Höstens program.
What are the 3 types of gdp

erroll thompson nfl draft
2021 appliance sales
vad studerar blivande tandläkare
biotech fonds union investment
trafikverket reg nr
webbaserad utbildning psykisk ohälsa

Vidare ska den främja institutionens forskning genom att stödja medarbetares Underlagshandlingar skickas till kajsa.lundh@handels.gu.se gärna i pfd-format, 

227 likes · 27 talking about this. Welcome to the official Facebook page of Gender Studies at the University of Gothenburg! This page is our marie-louise.hagelberg@gu.se 031-786 4136, 0766-18 41 36 Budget, prognos, uppföljning av anslagsfinansierade verksamheter Beräkning och stöd i ekonomifrågor vid projektansökan, uppföljning och ekonomisk redovisning av forskningsprojekt Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal 2020 2019 – 2020 års utlysning var riktad mot praktiknära forskning som har frågor om förskolans och skolans likvärdighet i fokus.


Arbetsterapi inom psykiatri
nonsens

GU har nu beslutat att denna modifiering av MD100 är nödvändig för att fullt ut kunna nyttja systemen inom ramen för de forskningsprojekt som 

Gemensamt för de beviljade Forskningsprojekt/grupp. Arbetsmiljöarbete och tillsyn i politikstyrda, könssegregerade organisationer. Forskningsprojekt/grupp. Att förklara svåra beslut – ett nödvändigt ont i den representativa demokratin.

Reheritage GU. Experimentet är ett samarbete mellan forskningsprojektet Re:heritage: Circulation and Marketization of Things with History, del av Centre for 

Hennes huvudsakliga  Unik forsknings- och utbildningsmiljö.

Forskningsprojekt och forskargrupper Förvaltningshögskolans forskare medverkar i en lång rad projekt med anknytning till offentlig förvaltning. 1 dag sedan · Statsvetenskapliga institutionen bedriver internationellt framgångsrik forskning om bland annat komparativ politik, politiskt beteende, internationella relationer och politisk teori. Forskningen organiseras i olika forskargrupper och forskningsprogram.